Ar Leas an Phobail


Feidhmíonn "Banna Rescue" mar seirbhís deonnach (cladaigh, talamh agus muir) eigeandála, ag cludach ceann dos na tránna is gnóthaí sa tír. Bunaíodh "Banna Rescue" i 1983 tar éis dhá bhá tragóideach agus tá "Banna Rescue" mar bhall don (C.R.B.I.). Téann ár oibrithe deonnacha faoi traenáil speisialta profisiúita atá eagraithe ag an Garda Cósta na hÉireann agus Sábháilteacht Uisce na na hÉireann. Freagraíonn "Banna Rescue" glaochanna eigeandála 24/7/365. Tá timpeall 30 baill againn, san áireaiuh tá coiste banistíocht agus crú eigeandála. Tá bád den aicme "D" againn inar feidir leis súil a coimead ar réigiúin Bá Bhréannain go dtí Ceann Chiarraí. Comh maith le sin freagrímíd glaochanna eigeandála ar talamh comh maith.

Glach Deirneach : 23/10/2016, timpeall 14.08. Bhí dhá(2) súrfáilthe i sáin cheart. Bhí "Banna Rescue" ullamh chun lánsáil i seacht nóimead ach ní raibh gá toisc gur fuaireamar focal ó "Valentia MRSC" gur d'éirigh leis an beirt surfáilithe teacht thar nais i dtír.

Tar i dteangmháil linn !


Leann sin ar ár mean cumarsáide go léir. Cuir glaoch orainn nó seol ríomhphoist dúinn freagróimíd bhúr gceisteanna comh maith is gur feidir linn